Trees for All

Bomen zijn onmisbaar voor al het leven op aarde. Ze geven ons zuurstof, schone lucht, voedsel, bescherming, verkoeling en water. Bossen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en bieden een leefomgeving voor ontelbaar veel planten en dieren. En bomen spelen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering. Daarom plant Trees for All bomen voor het leven. Voor mensen, dieren en natuur.

Samenwerken voor een duurzame wereld

Als reisorganisatie zijn wij lid van de VvKR, de branchevereniging voor kleinschalige reisorganisaties. VvKR heeft een samenwerkingsovereenkomst met Trees for All.
Samen met onze branchevereniging willen we daarmee een concrete bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Door het planten van bomen leveren wij een bijdrage aan de opslag van CO2.

Trees for All plant bomen in Nederland en het buitenland. Zij steunen heel veel verschillende (her)bebossingsprojecten, omdat zij brede impact willen hebben. Door wereldwijd bomen te planten en mensen bewust te maken van het belang van bomen, dragen we bij aan een leefbare aarde voor iedereen.

Bouw mee aan het VvKR bos

Samen met de VvKR bouwen we aan het VvKR-bos! Dit houdt in dat de VvKR namens al haar leden minstens 125 bomen per jaar zal planten. Op de website van de VvKR staat een bomenteller die aangeeft hoeveel bomen er al gepland zijn!

Ook Midland Tours  zal een steentje bijdragen. Of beter gezegd, een boompje planten. Wij zullen per reis twee bomen doneren.

Wilt u meer weten over Trees for All of zelf een boom doneren? Kijk dan op de website: https://treesforall.nl/plant-een-boom/ 

‘Samen planten we bomen. Voor een groene en gezonde wereld.’