033 - 8888 686 info@midlandtours.nl

Belangrijke informatie

VOORWAARDEN DAGTOCHTEN VOOR GROEPEN

Algemeen

Bij elke dagtocht staat aangegeven wat inbegrepen is in de prijs. Ook staat er een indicatie van de vertrek – en terugkomsttijd. Deze is te vinden op het losse prijsblad.

Koffie met gebak is altijd één kopje koffie met gebak, tenzij anders beschreven.

Bij de lunch of koffietafel is meestal een warm gerecht inbegrepen, hetzij soep of warme snack.

Een diner is altijd drie gangen, tenzij anders beschreven.

Indien u een dieet heeft en dat tijdig aan ons door geeft, wordt dit zonder meerkosten verzorgd.

Wanneer de dagtocht (deels) in het buitenland zal plaatsvinden dient u in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs.

Prijzen

De prijzen zijn per persoon en gebaseerd vanaf 35 personen en vanaf 45 personen.

Boven de 40 deelnemers 1 persoon gratis en boven de 54 deelnemers zijn 2 personen gratis.

Indien het aantal deelnemer minder is dan 3 5 personen dan worden afwijkende tarieven gehanteerd.

Bij meer dan één touringcar geldt de gemiddelde bezetting per touringcar.

Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Alle dagtochten kunnen naar uw eigen wens worden gewijzigd of uitgebreid.

Vermelde tijden en prijzen zijn geldig bij één vertrekplaats met een straal van circa 35 kilometer rondom Nijkerk.

Meer vertrekadressen of vertrekplaatsen kunnen consequenties hebben op het programma, de tijden en prijzen.

Wijzigingen/Annuleren

U dient het definitief aantal deelnemers minimaal 5 werkdagen voor vertrek aan ons door te geven.

Wij zullen in principe altijd het werkelijk aantal personen dat mee is geweest in rekening brengen, maar dit is wel afhankelijk van wat de restaurants en locaties aan ons doorberekenen.

Indien het aantal personen op de dag van vertrek gewijz igd is, dan is het mogelijk dat de restaurants en/of locaties zich aan het vooraf opgegeven aantal houden. Wij zijn dan genoodzaakt deze kosten aan u door te berekenen.

Prijswijzigingen en eventuele fouten

Midland Tours behoudt zich het recht voor, indie n onvoorziene omstandigheden hier aanleiding toe geven, het gepubliceerde programma te wijzigen. Tevens houdt Midland Tours zich het recht voor om prijzen en arrangementen te wijzigen indien de situatie hierom vraagt. Voor eventuele fouten, druk – en zetfou ten kan Midland Tours nooit aansprakelijk worden gesteld.

Voor alle aanbieders van pakketreizen* geldt het volgende inzake reisgarantie: De garantie voorkomt dat consumenten de reissom, die zij vooruit hebben betaald, in geval van financieel onvermogen ofwel bij faillissement van de reisaanbieder kwijt zijn. De r eisgarantie garandeert reizigers die al op reis zijn bovendien dat zij gerepatrieerd worden of hun reis kunnen vervolgen.

* Een pakketreis is een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of per iode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.

Midland Tours voldoet aan de wettelijke garantiestelling.

STO – reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Midlan d Tours gebruik van STO – reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties of losse trein – en vliegtickets). Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Midland Tours ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zi ch bevindt, dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Midland Tours maar betaalt u deze aan de Stic hting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Wanneer Midland Tours voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt uw geld 1 d ag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Midland Tours. Mocht Midland Tours voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op r eis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Uw boeking en procedure U heeft van Midland Tours een factuur /boekingsbevestiging ontvangen. U ontvangt van Certo Escrow per e – mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot be taling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.